Soorten getallen

getallen In de rekenkunst en wiskunde wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten getallen. Op deze pagina leggen we uit welke getallen in welke categorie vallen.

Natuurlijke getallen zijn de hele getallen die waar we in het dagelijks leven mee tellen; 1, 2, 3, enzovoort.

Gehele getallen zijn natuurlijke getallen en de negatieve getallen samen. Tot de gehele getallen behoren dus naast de getallen 1, 2, 3, enzovoort, ook de getallen -1, -2, en -3, en zo verder.

Rationele getallen zijn getallen waarin decimalen voorkomen, en die je als breuk van twee gehele getallen kunt schrijven. Voorbeelden daarvan zijn het getal 1,5 (namelijk 3/2), of 0,25 (namelijk ¼). Getallen waarin de decimalen zichzelf herhalen zijn ook rationele getallen. Voorbeelden hiervan zijn 0,3333…(namelijk 1/3) of 1,1818… (namelijk 13/11). Het getal 0,25 noemen we ook wel ‘ begrensd ’, en 1,1818… ‘ onbegrensd ’.

Irrationele getallen zijn getallen die niet als breuk van twee gehele getallen zijn te schrijven. Dit zijn dus alle getallen met decimalen, met uitzondering van de rationele getallen.

Het getal Pi is een voorbeeld van een irrationeel getal, en kan op geen enkele manier als breuk worden geschreven. Dit zelfde geldt voor sommige wortels, zoals de wortel uit 2 of de wortel uit 5.

Reeele getallen is de hele verzameling aan rationele en irrationele getallen bij elkaar.

Naast de reeele getallen bestaan er ook zogeheten complexe getallen of imaginaire getallen. Omdat we complexe getallen vrij lastig goed zijn uit te leggen, en op deze site niet verder worden gebruikt, gaan we er hier niet verder op in. Een goede uitleg over complexe getallen vind je bijvoorbeeld op Wikipedia.

Meer getallen

Binnen het hoofdstuk getallen bestaan nog veel meer getallen (of verzamelingen van getallen) die interessant zijn. Denk bijboorbeeld aan de priemgetallen, die een deel van de natuurlijke getallen omvat, of aan het getal pi, dat een irrationeel getal is, of de samengestelde getallen. Verder kun je hele grote en hele kleine getallen ook schrijven door 10 machten te gebruiken.

Rekenles.com 2024 ©

Rekenles.com is een GRATIS website waarmee je snel leert rekenen

Lessen
Oefenen
getallen
handig

Er zijn verschillende boeken verkrijgbaar met methoden om snel te leren rekenen.

Tips, opmerkingen of vragen voor de redactie?