10-machten

10-macht

10 machten bieden een manier om hele kleine en hele grote getallen op een korte manier op te schrijven. 10 machten kom je niet alleen tegen in de wiskunde, maar ook in de natuurkunde en in de scheikunde. Bij een 10-macht wordt het getal 10 vaak vervangen door de hoofdletter E. E^4, zoals in het plaatje rechts, is dus gewoon 10^4 of tien tot de vierde macht.

We gebruiken op deze website het symbool ^ om een macht aan te geven. Bij een macht noem je het basis getal het grondtal en het getal dat er boven staat de macht.

De macht in een 10-macht kan zowel positief als negatief zijn. Aan een positieve macht is niets vreemds, maar een negatieve macht herken je aan het min-teken. Negatieve machten worden gebruikt voor (hele) kleine getallen, en positieve of normale machten voor hele grote getallen.

Positieve machten

De positieve 10 machten zijn het eenvoudigst. Je berekent de grootte van het getal simpelweg door het getal 10 net zo vaak met zichzelf te vermenigvuldigen als het getal van de macht.

voorbeeld: 10^2 = ?

10^2 = 10 x 10 = 100

voorbeeld: 10^5 = ?

10^5 = 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100.000

Negatieve machten

Negatieve machten zijn iets ingewikkelder. Negatieve machten worden gebruikt om (hele) kleine getallen te kunnen opschrijven zonder dat je na de komma heel veel nullen krijgt. Zo kun je het getal 0,00000004 veel eenvoudiger schrijven als 4 E^-8. Maar zover zijn we nog niet. Laten we eerst eens kijken naar 10^-1 (spreek uit: tien tot de macht min een). 10^-1 is precies gelijk aan 1/10, dus 0,1, oftewel een tiende.

voorbeeld: 10^-1 = ?

10^-1 = 1/10 = 0,1

voorbeeld: 10^-4 = ?

10^-4 = 1/ (10 x 10 x 10 x 10) = 1/10.000 = 0,0001

Rekenles.com 2024 ©

Rekenles.com is een GRATIS website waarmee je snel leert rekenen

Lessen
Oefenen
getallen
handig

Er zijn verschillende boeken verkrijgbaar met methoden om snel te leren rekenen.

Tips, opmerkingen of vragen voor de redactie?