Priemgetallen

priemgetallen

Priemgetallen zijn natuurlijke getallen die je niet kunt delen door een geheel getal anders dan het getal zelf, en het getal 1. In andere woorden: een priemgetal is een getal dat je alleen kunt delen door 1 en door zichzelf. Voorbeelden van priemgetallen zijn 2, 3, 17 en bijvoorbeeld 53. De priemgetallen tot 100 zijn: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Wat opvalt is dat er geen patroon zit in de priemgetallen. Er is dus geen formule of methode waarmee je kunt voorspellen of een getal een priemgetal is of niet. Weten of een getal een priemgetal is kan je helpen om sneller te rekenen, bijvoorbeeld wanneer je twee maal twee getallen wilt vermenigvuldigen en een van de twee getallen in factoren wilt splitsen. Je leest daarover meer op de pagina over vermenigvuldigen met behulp van factoren.

1 = geen priemgetal

Het getal een is geen priemgetal. Er zijn verschillende redenen waarom 1 geen priemgetal is, maar degene die het makkelijkst te onthouden is, is dat het getal 1 slechts een deler heeft, en dat is het getal zelf. Daarnaast hebben priemgetallen verschillende functies in de wiskunde, waarbij het getal 1 aan die functies toevoegen weinig zin heeft, omdat iedere deling of vermenigvuldiging met 1 precies hetzelfde antwoord geeft.

Het getal twee is het enige priemgetal dat een even getal is. Met uitzondering van het getal twee zijn alle priemgetallen dus oneven getallen. Twee zelf is een priemgetal, omdat de enige delers het getal 1 en het getal 2 zelf zijn.

Samengestelde getallen

Alle natuurlijke getallen die geen priem getallen zijn, zijn samengestelde getallen. Deze getallen kun je wel delen door een getal anders dan 1 of het getal zelf. Voorbeelden van samengestelde getallen zijn 58 (2 maal 29) of 27 (9 maal 3). Samengestelde getallen kunnen meer dan een deler hebben. Het getal 12 bijvoorbeeld, kun je zowel delen door 6 (12 / 6 = 2), als door 4 (12 / 4 = 3).

Meer getallen

Rekenles.com 2024 ©

Rekenles.com is een GRATIS website waarmee je snel leert rekenen

Lessen
Oefenen
getallen
handig

Er zijn verschillende boeken verkrijgbaar met methoden om snel te leren rekenen.

Tips, opmerkingen of vragen voor de redactie?